Newyddion S4C

Bachgen 16 oed wedi marw mewn damwain yn Sir Benfro

13/03/2024
Efailwen

Mae bachgen 16 oed wedi marw mewn damwain yn Sir Benfro ddydd Mawrth.

Dywedodd Heddlu Dyfed-Powys fod y gwasanaethau brys wedi eu galw i gyfeiriad yn ardal Clunderwen, wedi adroddiadau o ddigwyddiad mewn eiddo preifat brynhawn Mawrth. 

Bu farw Llŷr Davies, disgybl blwyddyn 11 yn Ysgol Bro Teifi, yn y fan a'r lle yn ystod y digwyddiad yn Efailwen.

Mae ei deulu agos wedi cael gwybod. 

Ychwanegodd y llu fod y crwner wedi cael gwybod ac yn sgil natur y digwyddiad, mae'r Awdurdod Iechyd a Diogelwch hefyd wedi cael gwybod.

Mewn teyrnged iddo, dywedodd Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn: "Newyddion hynod o drist ddoe bod un o'n chwaraewyr Dan16 wedi colli ei fywyd mewn damwain. 

"Roedd Llŷr Davies yn fachgen hoffus ac yn ffrind i bawb. Mae'r clwb yn cydymdeimlo yn ddwys gyda'r teulu a'i holl ffrindiau."

Dywedodd Gareth Evans, Pennaeth Dros Dro Ysgol Bro Teifi, eu bod nhw'n "hynod drist" i glywed y newyddion.

"Hoffwn ddatgan ein cydymdeimlad dwysaf i'r teulu ar yr amser trist ac anodd hwn," meddai.

"Byddwn yn darparu cymorth a chefnogaeth i'n staff a'n disgyblion dros y dyddiau nesaf."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.