Amodau byw mewn gwesty cwarantîn 'yn waeth na bod mewn carchar'

ITV Cymru

Mae dyn o dde Cymru wedi disgrifio’r amodau mewn gwesty cwarantîn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig fel rhai “gwarthus”.

Talodd Richard Morris o Aberpennar £1,750 am arhosiad 10 noson yn y gwesty yn Llundain, ar ôl teithio nôl o’r Philipinau lle fu’n gweithio fel peiriannydd awyrennau.

Wrth siarad ag ITV Cymru, disgrifiodd Mr Morris y profiad fel un “gwaeth na bod mewn carchar”.

Mae wedi dogfennu’r profiad o aros yng Ngwesty’r Arlywydd yn Llundain, gan ei fod wedi’i “ffieiddio” gan ansawdd y bwyd a’r amodau byw yno.

Dechreuodd ei gyfnod cwarantîn ar y 19 o Fehefin, ar ôl cyrraedd maes awyr Heathrow o’r Philipinau, sydd ar y rhestr goch o ran teithio. 

Yn ôl Richard Morris, roedd prosesu’r teithwyr wedi “cymryd oriau, er bod ganddynt ein manylion ddeuddydd ynghynt. Roedd e’n ‘shambolic’.”

Pan gyrhaeddodd y gwesty nos Sadwrn, mae Mr Morris yn honni “ei bod hi’n amlwg nad oedd y lle wedi cael ei lanhau”.

Wrth siarad am ansawdd y bwyd, mae’n dweud bod y prydiau yn “ofnadwy”.

“Rwy’n cael hambwrdd polystyren gyda chyllell a fforc blastic. Mae e bron a bod yn anfwytadwy”.

“Mae brecwast yn cael ei weini unrhyw bryd rhwng 07:30 a 10:00 y bore. Yn aml, bydda i’n deffro i gnoc ar y drws, casglu fy mrecwast ac yna mae’n rhaid i mi ei fwyta yn syth. Wedyn, dwi’n gorwedd yn fy ngwely hyd nes daw fy nghinio. Byddaf i’n gwneud yr un peth wrth aros am swper hefyd.”

Mae Richard wedi ffilmio’r bwyd yn cyrraedd ei ystafell, sy’n cynnwys brechdan cyw iâr a letys, a chawl a ddisgrifiodd fel “llanast dyfrllyd.” 

Image
ITV Cymru

“Mae’r ystafell mor oer”, ychwanegodd Richard. “Byddai’n well gen i gysgu yn yr ystafell ymolchi, pe bai lle ‘na!”

Mewn un fideo, mae’r peiriannydd yn dangos darnau o fwyd yn y carped, gan ddweud ei fod yn “ofni symud y gwely”, rhag ofn iddo weld rhywbeth oddi tano.

Ar un achlysur, roedd Richard yn ystyried codi pac a gadael y gwesty.

“Roeddwn i’n siarad â’m gwraig ac fe ddywedais i, dwi’n mynd i adael a risgio cael dirwy o £10,000.”

“Dylai unrhyw un sy’n meddwl teithio dramor ystyried yn ddwys yr amodau sy’n ei wynebu ar ôl dod yn ôl.”

Fel un sy’n teithio’r byd gyda’i waith, mae Richard wedi byw mewn amodau anodd yn y gorffennol.

Image
ITV Cymru

“Rwy’n siŵr fod hwn yn haws i mi nag ydyw i bobl eraill. Rwy’n eithaf cryf yn feddyliol ac yn gorfforol, felly dwi’n goroesi i’r gorau y gallaf.”

Er fod hawl ganddo archebu bwyd o’r tu allan, nid yw’n teimlo y dylai fod yn gorfod talu pris ychwanegol.

“Dwi ddim yn deall o ble mae’r gost o £1,750 yn dod. Dwi’n sicr ddim yn cael gwerth fy arian mewn gwasanaeth.”

“Mae’n afiach yma ac mae angen dal rhywun yn atebol. Dylai neb fynd trwy hyn.”

Yn ôl Llywodraeth y DU, mae’r mesurau cwarantîn mewn lle er mwyn “lleihau’r risg bod amrywiolyn newydd yn cyrraedd y wlad, gan warchod ein system frechu.”