Newyddion S4C

Cyhuddo tri mewn cysylltiad â marwolaeth bachgen dwy flwydd oed

04/03/2024
Heddlu

Mae'r heddlu wedi cyhuddo tri o bobl mewn cysylltiad â marwolaeth bachgen ym mhentref Garden City, Sir y Fflint, ym mis Awst 2021.

Roedd Ethan Ives yn ddwy oed pan fu farw.

Mae Michael Ives, 46 oed, a Kerry Ives, 45 oed, y ddau o Garden City, wedi’u cyhuddo o lofruddiaeth, achosi neu ganiatáu i blentyn ddioddef niwed corfforol difrifol, achosi ymosodiad, cam-drin, esgeulustod, gadael plentyn i ddioddef dioddefaint diangen, ac anafu.

Mae Shannon Kayleigh Ives, 27 oed, o’r Wyddgrug wedi’i chyhuddo o achosi neu ganiatáu i blentyn ddioddef niwed corfforol difrifol, achosi ymosodiad, cam-drin, esgeulustod, gadael plentyn i ddioddef dioddefaint ac anaf diangen.

Mae Michael a Kerry Ives wedi ymddangos gerbron Ynadon Wrecsam ddydd Llun ac mae'r ddau wedi eu cadw yn y ddalfa cyn ymddangos yn Llys y Goron ddydd Mercher.

Mae Shannon Ives wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.