Newyddion S4C

Ystâd Sinead O'Connor yn mynnu bod Donald Trump yn rhoi'r gorau i ddefnyddio ei cherddoriaeth

04/03/2024
Sinead O’Connor.png

Mae ystâd Sinead O'Connor wedi dweud y byddai hi wedi ei "brifo a'i sarhau" yn sgil defnyddio fersiwn o'i chân Nothing Compares 2 U yn ystod ymgyrchoedd gwleidyddol Donald Trump.

Bu farw’r gantores a’r ymgyrchydd Wyddelig yn 56 oed ym mis Gorffennaf y llynedd.

Mae datganiad ar y cyd gan ystâd Ms O'Connor a'r gwasanaeth labeli Chrysalis Records yn mynnu bod Mr Trump yn "rhoi'r gorau i ddefnyddio ei cherddoriaeth ar unwaith".

Ychwanegodd y datganiad fod gan y gantores "gôd moesol cryf" a'i bod wedi cyfeirio at Mr Trump yn y gorffennol fel y "diafol beiblaidd".

Daeth crwner i'r casgliad ei bod wedi marw o achosion naturiol yn ei chartref yn ne-ddwyrain Llundain ar 26 Gorffennaf y llynedd.

Mae Mr Trump yn ymgyrchu ar hyn o bryd i fod yn ymgeisydd y Gweriniaethwyr ar gyfer yr etholiad yn ddiweddarach eleni. 

Mae Ms O'Connor yn un o nifer o artistiaid sydd wedi gorchymyn nad yw Mr Trump yn defnyddio eu cerddoriaeth ar gyfer ei ymgyrchoedd gwleidyddol, gan gynnwys Rihanna, Neil Young a Linkin Park.

Roedd fersiwn Ms O'Connor o'r gân Nothing Compares 2 U yn safle rhif un yn y siartiau Prydeinig am nifer o wythnosau ym 1990. 

Cyhoeddodd y gantores o Ddulyn 10 albwm stiwdio, a'i chân 'Nothing Compares 2 U' oedd prif sengl y byd yn 1990 gan wobrau'r Billboard Music Awards.

Cyflwynwyd y wobr gyntaf am yr Albwm Wyddelig Glasurol i Ms O’Connor yng Ngwobrau Cerddoriaeth RTÉ yn 2023.

Roedd hi'n ymgyrchydd brwd dros nifer o achosion oedd yn agos at ei chalon, ac roedd hefyd yn feirniad hallt dros y blynyddoedd o'r Eglwys Gatholig am eu hymdriniaeth o blant oedd yng ngofal yr eglwys.  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.