Newyddion S4C

Rhybudd melyn am eira i'r gogledd a'r canolbarth

05/02/2024
Tywydd

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am eira yn y gogledd a’r canolbarth. 

Bydd y rhybudd melyn mewn grym rhwng 03.00 ddydd Iau hyd at 03.00 ddydd Gwener.

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gallai’r eira effeithio ar drafnidiaeth gan achosi oedi ar rai ffyrdd. 

Mae 'na hefyd berygl y gallai rhai pentrefi golli cyflenwadau trydan am gyfnodau gan hefyd effeithio ar wasanaethau ffonau symudol. 

Fe allai hyd at 10-20cm o eira gwympo ar dir uchel, gyda disgwyl oddeutu 2-5cm i’r mwyafrif sy’n cael eu heffeithio.

Mae posibilrwydd y gallai’r eira ymledu y tu hwnt i’r canolbarth tuag at y de, ac fe allai’r eira droi i law neu eirlaw yn ystod dydd Iau. 

Mae’r Swyddfa Dywydd yn annog pobl i gynllunio unrhyw deithiau o flaen llaw, gan baratoi eu cerbydau gyda dillad twym, cyflenwad o fwyd a nwyddau eraill rhag iddynt fynd yn sownd yn yr eira.

Mae'r rhybudd melyn am eira ar gyfer y siroedd canlynol: 

  • Sir Gaerfyrddin

  • Ceredigion

  • Conwy

  • Sir Ddinbych

  • Sir y Fflint

  • Gwynedd 

  • Ynys Môn

  • Powys 

  • Wrecsam

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.