Y cwmni o Gaerdydd sy’n ffynnu ers y pandemig

Y cwmni o Gaerdydd sy’n ffynnu ers y pandemig

Newyddion S4C

Ers sefydlu fis Gorffennaf y llynedd, mae cwmni Yoello o Gaerdydd wedi prosesu dros £20miliwn o daliadau didrafferth gan dros 2,000 o sefydliadau.

Mae’r platfform digidol yn caniatáu i gwsmeriaid dalu am fwyd a diodydd heb symud o’u bwrdd – adnodd sydd wedi bod yn hanfodol wrth i fusnesau ail agor wedi’r cyfnodau clo.

“Ni di bo'n gweithio ar Yoello am nifer fawr o flynyddoedd, a dim ymateb i'r pandemig oedd ein technoleg ni,” meddai Gareth Roberts, Swyddog Cyllid y cwmni.

“Cyflymu a mabwysiadu ein technoleg ni nath y pandemig.

Enillodd Yoello wobr FinTech yn ddiweddar am y cwmni sydd wedi ffynnu fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Ond mae‘r Swyddog Cyllid yn cydnabod nad yw pob dim wedi bod yn fêl i gyd yn ystod y pandemig.

Image
Newyddion S4C

 “Mae di bod yn anodd iawn,” meddai.

“Odd y cyfnod clo yn golygu bod lletygarwch ar gau, dyna'n prif maes ni yn y busnes a felly lletygarwch ar gau odd neb yn defnyddio y platfform yn ystod yr amser yna.

“Odd y sefyllfa ariannol yn anodd a o'n i'n ddiolchgar iawn bod Llywodraeth Cymru wedi cynnig peth arian, ond fel i rhan fwyaf odd e ddim yn ddigon, a felly bu rhaid i ni godi arian preifat yn ychwanegol i sicrhau dyfodol y cwmni.

“Ond mi ddaru ni ganolbwyntio ar datblygu'r technoleg, a dyfeisio technolegau newydd ar gyfer yr ail agoriad, a paratoi llawer ar gyfer yr ail agoriad.”

Mae gwasanaethau Yoello yn cael eu defnyddio ar draws Prydain erbyn hyn a’r cwmni’n targedu marchnad ryngwladol.

“Ni mewn dros dau fil o lefydd dros y Deyrnas Unedig sy'n defnyddio technoleg Yoello ar gyfer eu sefydliadau.

“Yn ddiweddar iawn i ni di lansio yn yr Unol Daleithiau, yn Canada, yn Seland Newydd, a hefyd yn ddiweddar yn yr Iwerddon. 

“Ac yn cadw llygaid agos nawr ar gyfer lansio ar draws Ewrop flwyddyn yma.”