Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth i ailagor am y tro cyntaf ers y pandemig

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth i ailagor am y tro cyntaf ers y pandemig

Newyddion S4C

Fe fydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn ailagor i’r cyhoedd ar 21 Mehefin, a hynny yn dilyn dros flwyddyn o fod ar gau oherwydd y pandemig.

Mae’r ganolfan wedi bod ar gau ers 17 Mawrth 2020, ac roedd rhaid gohirio cynlluniau i ailagor yr hydref diwethaf oherwydd difrod llifogydd.

Er yr heriau mae Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Dafydd Rhys, yn edrych ymlaen at groesawu pobl yn ôl i’r ganolfan.

“Mae 'di bod yn flwyddyn heriol ofnadwy yn ariannol i bob theatr a chanolfan yng Nghymru, ac oni bai am gynllun adferiad y Llywodraeth byddai nifer o ganolfannau, fel hon o bosib wedi cau", meddai wrth raglen Newyddion S4C.

“Ni'n edrych mlan yn fawr iawn i groesawu pawb yn ôl yma.

“I ni di gweld eisiau nhw yn fawr iawn".

‘Profiad gwahanol’

Dros y misoedd diwethaf mae gwelliannau sylweddol wedi eu gwneud i’r adeilad, gan gynnwys gosod lloriau newydd, adnewyddu’r Swyddfa Docynnau a gosod taflunydd newydd yn y Theatr.

“Mi fydd hi'n brofiad gwahanol, ma' 'na dipyn o waith cynnal a cadw wedi cael ei wneud i'r ganolfan, ond hefyd ni di newid ychydig ar y ffordd i ni'n gweithio.”