Newyddion S4C

Codi trethi ar ail dai yng Nghasnewydd – er mai dim ond 15 sydd yno

25/01/2024
Cyngor Casnewydd

Mae cynghorwyr wedi pleidleisio i godi trethi ar ail dai yng Nghasnewydd – er i arolwg awgrymu mai dim ond 15 o dai o’r fath sydd yn y ddinas.

Fe awgrymodd Matthew Evans, arweinydd yr wrthblaid Geidwadol ar y cyngor, “nad oedd pwynt mynd ar ôl” cyn lleied o berchnogion ail dai.

Ond dywedodd y Cynghorydd Llafur Dimitri Batrouni ei bod yn “well atal y broblem na’i datrys”.

Pleidleisiodd y cyngor yn y pen draw o blaid cynyddu trethi 100% ar ail dai o fis Ebrill 2025, a hefyd tai gwag yn y ddinas o fis Ebrill eleni.

Clywodd y cyngor fod tai gwag yn fwy o broblem gyda 830 ohonynt yn y ddinas a mwy na 9,000 o bobol ar restrau aros ar gyfer tai cymdeithasol.

Dywedodd arweinydd y cyngor Jane Mudd fod “diffyg tai yn gyffredinol” ac y byddai codi trethi ar dai gwag “yn annog perchnogion i’w hadfer nhw i ryw fath o ddefnydd”.

“Mae’n newid y mae pobol Casnewydd yn awyddus i’w weld,” meddai.

Fe ychwanegodd y cynghorydd James Clarke sy’n gyfrifol am dai nad oedd codi trethi yn “hudlath” (magic wand) a fyddai yn datrys y broblem ond y byddai yn “help”.

Bydd y cynnydd 100% mewn trethi yn berthnasol i dai yng Nghasnewydd sydd wedi bod yn wag am flwyddyn neu fwy.

Fe fydd yna eithriadau ar gyfer pobol sydd yn cynnal gwaith ar eu tai.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.