Newyddion S4C

‘Pryderon difrifol’ am ddyn o Aberdâr aeth ar goll ddeufis yn ôl

23/01/2024
Ricky Harris

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn “hynod o bryderus” am les dyn o Aberdâr aeth ar goll ddeufis yn ôl.  

Mae tystiolaeth CCTV yn dangos bod Ricky Harris wedi cael ei weld yn gyhoeddus am y tro olaf ym Maes-Y-Deri am oddeutu 14:20 brynhawn Sadwrn, 18 Tachwedd 2023. 

Mae swyddogion yr heddlu yn parhau i apelio am ragor o wybodaeth ynglŷn â’i ddiflaniad, gan ddweud bod ganddyn nhw “bryderon difrifol” amdano. 

Mewn datganiad dywedodd y Ditectif Arolygydd Owain Morrison: “Mae gennym ni bryderon sylweddol am les Ricky, ac rwy’n gofyn i unrhyw un a allai fod wedi gweld neu siarad â Ricky yn y dyddiau neu’r wythnosau cyn iddo fynd ar goll ar 18 Tachwedd – neu unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth arall ynglŷn â’i leoliad – i gysylltu â ni.

“Yn dilyn ein hapêl flaenorol, mae nifer o bobl eisoes wedi cysylltu â’r llu gan ein darparu ni â gwybodaeth hanfodol ynglŷn â beth ddigwyddodd i Ricky. 

“Rwyf yn deall bod nifer o bobl yng nghymuned leol Aberdâr wedi gofyn am ddiweddariad, ac er ein bod yn ceisio ymdrechu i ymateb i’r cyhoedd, ein prif nod yw dod o hyd i Ricky. 

“Rydym yn parhau i chwilio amdano, ac mae swyddogion yn dal i gynnal ymchwiliadau,” meddai. 

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd Morrison fod teulu Ricky Harris yn cael eu cefnogi gan swyddogion arbenigol a'u bod yn cael eu diweddaru gydag unrhyw ddatblygiadau.

Image
Heddlu De Cymru
Swyddogion Heddlu De Cymru yn chwilio am Ricky Harris

  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.