Newyddion S4C

Pryder am bedwar dyn ifanc sydd wedi mynd ar goll yng Ngwynedd

21/11/2023
Hugo Morris, Wilf Henderson, Harvey Owen a Jevon Hirst

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am wybodaeth am bedwar dyn ifanc sydd ar goll yng Ngwynedd.

Dywedodd y llu mewn datganiad nos Lun eu bod yn pryderu am y pedwar sydd wedi mynd ar goll o ardal Harlech/Porthmadog ers bore dydd Sul.

Enwau'r pedwar yw Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson a Hugo Morris. 

Roeddynt yn teithio mewn Ford Fiesta arian gyda phlatiau adnabod HY14GVO cyn mynd ar goll.

Mae Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen wedi bod yn chwilio am y car mewn meysydd parcio lleol ac fe gafodd hofrennydd Gwylwyr y Glannau ei hanfon i chwilio ardal ger Garchodfa Natur Glaslyn am 04.30 fore dydd Mawrth am gyfnod.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gan ddyfynnu'r cyfeirnod A184194.

Dywedodd mam Harvey Owen, Crystal Owen, ar y cyfryngau cymdeithasol: "Dwi'n poeni gymaint, un o'r bechgyn yma ydi fy mab Harvey.

"Plîs, plîs, plîs rhannwch a thagiwch unrhyw un yng Nghymru neu cysylltwch os oes gennych chi unrhyw wybodaeth."

Dywedodd aelod arall o deulu un o'r dynion: "Pls daliwch ati i rannu...os oes unrhyw un yn gwybod unrhyw beth neu'n gallu meddwl am unrhyw beth a allai helpu i ddod o hyd i'r bechgyn, plîs cysylltwch gyda'r heddlu.

"Rydym ni'n erfyn am unrhyw newyddion."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.