Newyddion S4C

Gwyntoedd cryfion yn bosib wrth i Storm Debi daro rhannau o Gymru

13/11/2023
gwynt

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wyntoedd a fydd o bosib yn "gryf iawn" i rannau o Gymru wrth i Storm Debi gyrraedd ddydd Llun.

Daeth y rhybudd i rym am 04:00 a bydd yn dod i ben am 18:00 ddydd Llun.

Mae posibilrwydd y gallai tai a busnesau brofi llifogydd, gan achosi difrod i rai adeiladau. 

Gall oedi fod yn debygol ar gyfer gwasanaethau trên a bws, gyda disgwyl i deithiau gymryd mwy o amser. 

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

  • Ceredigion
  • Conwy
  • Gwynedd
  • Powys
  • Sir Benfro
  • Sir Ddinbych
  • Sir Gaerfyrddin
  • Sir y Fflint
  • Wrecsam
  • Ynys Môn

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd fod yna "rywfaint o ansicrwydd o hyd ynghylch union lwybr a dyfnder" y storm.

"Mae siawns y bydd gwyntoedd gorllewinol cryf iawn yn datblygu ar hyd arfordiroedd Môr Iwerddon yng Nghymru a gogledd-orllewin Lloegr fore Llun," medden nhw.

"Mae yna bosibilrwydd y bydd hyrddiau 60-65 mya ar y tir a 70-80 mya o amgylch yr arfordiroedd, a thros dir uwch." 

Mae ysgolion mewn rhannau o Iwerddon wedi cael cais i gau wrth i asiantaeth feteorolegol Iwerddon rybuddio am “berygl posib i fywyd” gan Storm Debi.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.