Newyddion S4C

Cymru'n osgoi'r gwaethaf o Storm Ciarán

02/11/2023

Cymru'n osgoi'r gwaethaf o Storm Ciarán

Mae Cymru wedi osgoi'r gwaethaf o Storm Ciarán ddydd Iau, gyda'r tywydd gwaethaf yn taro de Lloegr ac ynys Jersey. Ond mae rhybudd tywydd melyn am law yn parhau yng Nghymru hyd at 23:59 nos Iau.
 
Cyrhaeddodd Storm Ciarán ddydd Iau, gyda rhybudd melyn mewn grym mewn gwahanol ardaloedd o'r wlad. 
 
Roedd y  Swyddfa Dywydd  wedi rhybuddio y gallwn weld gwyntoedd “cryfion iawn”  yn “amharu ar deithio, cyfleusterau a gallai achosi rhywfaint o ddifrod strwythurol.”
 

Ychwanegodd y Swyddfa Dywydd bod "perygl i fywyd" o ganlyniad i falurion yn chwythu yn y gwynt.

Mae rhybudd llifogydd difrifol mewn grym yn Ninbych-y-pysgod ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhybuddio bod "perygl i fywyd."

Fe wnaeth Cyfoeth Naturiol Cymru  hefyd annog pobl sydd ym maes carafanau Kiln Park yn sir Benfro i adael gan fod llifogydd difrifol yno.

Image
Rhybudd Llifogydd Difrifol yn Ninbych-y-pysgod
Mae Rhybydd llifogydd difrifol mewn grym yn Ninbych-y-pysgod. Llun: Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae yna rybudd am lifogydd mewn grym mewn rhai ardaloedd yng Ngheredigion hefyd.

Dywedodd Dirprwy Brif Feteorolegydd y Swyddfa Dywydd, Brent Walker: "Gall rhai rannau o Gymru a de-orllewin Lloegr weld 88m o law. Bydd y glaw yma yn disgyn ar dir sydd eisoes yn wlyb, gan olygu bod llifogydd yn bosib."

Dywedodd y wyddfa Dywydd fod Storm Ciarán yn storm hydrefol eithaf arferol ar gyfer y DU, ac yn sgil yr amrywiaeth naturiol o flwyddyn i flwyddyn o ran gwyntoedd cryfion a'r nifer o stormydd gwynt, "nid ydyn ni wedi canfod tueddiadau arwyddocaol mewn arsylwadau o'r hinsawdd diweddar."

Ardaloedd ar draws de Lloegr ac Ynysoedd y Sianel sydd wedi'u heffeithio gwaethaf gan Storm Ciarán hyd yma. 

Mae mwy na 10,000 o gartrefi ar draws Dyfnaint a Chernyw, Sussex, Surrey ac Ynysoedd y Sianel heb gyflenwad trydan. 

Cafodd dwsinau o bobl yn Jersey eu symud i westai dros nos ar ôl i hyrddiau gwynt o hyd at 102mya ddifrodi cartrefi. 

'Gwirio'r wybodaeth ddiweddaraf'

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi cynghori teithwyr ar y rheilffyrdd i wirio'r wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio gan y bydd nifer o lwybrau ar gau ddydd Iau yn sgil y storm. 

Ni fydd unrhyw wasanaethau yn rhedeg ar linell Calon Cymru na llinell Dyffryn Conwy, gyda disgwyl i'r gwasanaeth ailagor ar y cynharaf fore Gwener. 

Bydd amserlen wedi ei haddasu ar gyfer llinell y Cambrian, gyda gwasanaethau bws yn lle trên rhwng Aberystwyth a Machynlleth, a threnau yn rhedeg pob dwy awr yn hytrach na phob awr. 

Ychwanegodd Trafnidiaeth Cymru bod modd i bobl ddefnyddio tocynnau ddydd Iau ar gyfer dydd Gwener, gyda thocynnau cwmnïau trenau eraill yn dderbyniol hefyd.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.