Newyddion S4C

Dafydd Iwan yn dweud bod ‘agent provocateur’ wedi ceisio ei ddenu i gynllwyn yn erbyn Tywysog Cymru

30/10/2023
Dafydd Iwan

Mae Dafydd Iwan yn honni mewn hunangofiant newydd bod ‘agent provocateur’ wedi ceisio ei ddenu i gynllwyn ffug i lofruddio'r Brenin Charles pan oedd yn Dywysog Cymru.

Ma’r canwr a’r gwleidydd a ddathlodd ei ben-blwydd yn 80 oed dros yr haf, yn gwneud y datgeliad yn ei hunangofiant newydd, Dafydd Iwan: Still Singing Yma o Hyd, sydd i’w lansio ar Dachwedd 9.

Mae'n dweud bod y digwyddiad rhyfedd wedi digwydd yn ystod y cyfnod cyn arwisgo Tywysog Cymru, yng Nghastell Caernarfon ym mis Gorffennaf 1969.

Bryd hynny roedd ei gân ddychanol, ‘Carlo’ ar frig y siartiau pop Cymraeg.

Dywedodd bod pob llywodraeth yn tueddu i ddefnyddio "dulliau llawdrwm diangen i gadw llygad ar bobl".

Bryd hynny "profais yn uniongyrchol ymgais eithaf pathetig gan agent provocateur i fy rhoi mewn llawer iawn o drwbwl,” meddai.

Image
Dafydd Iwan
Dafydd Iwan ynghanol ymgyrch yn erbyn ail gartrefi

Dywedodd: "Cyrhaeddais gyngerdd yn Llanrwst a gweld bod y lle yn berwi o blismyn, a daeth dau ohonyn nhw ataf i ddweud eu bod wedi derbyn gwybodaeth bod rhywun allan i'm lladd, felly roedden nhw yno mewn niferoedd i’m hamddiffyn.

"Cefais fy hebrwng i'r babell lle'r oedd y cyngerdd yn cael ei gynnal a'm tywys i ystafell fach mewn cornel o'r babell. 'Fe fyddwn ni y tu allan os bydd arnoch ein hangen', medden nhw wrtha i.

"Wrth i mi eistedd yno, yn ceisio dod i delerau â'r hyn roeddwn i newydd ei glywed, a chael y gitâr yn barod ar gyfer y llwyfan, daeth dyn i mewn, yn edrych fel cymeriad o B-movie, a sibrwd yn llechwraidd ein bod ni wedi cyfarfod o'r blaen mewn digwyddiad Plaid Cymru yng Nghaergybi.

“Doeddwn i erioed wedi ei weld o'r blaen, ac ni welais ef byth wedyn.

"Dywedodd mai ychydig iawn o amser oedd ganddo, felly roedd e am ddod yn syth at y pwynt. ‘Mae gennym gynllun i lofruddio'r tywysog, a chi yw'r dyn iawn i'n helpu’."

"Wnes i ddim gadael iddo orffen ei frawddeg ond dywedais wrtho i’w heglu hi o ‘na, gan ychwanegu nad oeddwn am ei weld byth eto.”

Cyhoeddir Dafydd Iwan: Still Singing Yma o Hyd gan Y Lolfa, pris £9.99.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.