Newyddion S4C

Annwn: Sioe sain a golau 'arallfydol' Gruff Rhys yn dod i Gastell Caernarfon

24/10/2023
Annwn

Fe fydd sioe laser a sain "arallfydol" yn cael ei chynnal yng Nghastell Caernarfon dros y penwythnos ac fe fydd yn cynnwys perfformiad gan yr artist Gruff Rhys.

Mae 'Annwn' yn sioe laser a sain sy’n cael ei pherfformio am dair noson (Hydref 27-29) o fewn muriau'r castell hanesyddol. 

Tydi sioe fel hon erioed wedi cael ei pherfformio o fewn muriau unrhyw gastell medd y trefnwyr.

Mae cyfraniadau sain wedi’u creu’n arbennig ar gyfer Annwn gan Gruff Rhys yn seiliedig ar ei gasgliad blaenorol, ei archif a’i arbrofi diweddaraf. 

I gyfeiliant y sain, bydd y gynulleidfa yn cael eu "trochi mewn perfformiad golau a laser ysblennydd a grëwyd gan Chris Levine". 

Mae’r profiad sain a golau wedi ei ysbrydoli gan weledigaeth Annwn. 

Ar dir Cadw y cynhelir y perfformiadau a tydyn nhw ddim yn meddwl y byddai Edward y 1af, a adeiladodd Gastell Caernarfon, yn ffan mawr.

Dywedodd Dr Ffion Reynolds, Rheolwr Treftadaeth a Chelfyddydau Cadw: “Rydym yn gyffrous iawn i ddod ag Annwn i gynulleidfaoedd yng Nghastell Caernarfon yr wythnos hon. 

"Mae cael yr hen a’r newydd ochr yn ochr yn gwneud rhywbeth arbennig iawn i safleoedd treftadaeth. Mae’n codi’r cwestiwn: hanes pwy yw e beth bynnag? Mae creu isfyd Cymreig y tu mewn i gastell Edward 1af yn ffordd i ni newid y ffordd o adrodd straeon mewn llefydd sy’n cael eu dehongli mewn ffyrdd gwahanol. 

"A fyddai Edward y 1af yn cymeradwyo? Da ni’n gobeithio ddim!”

Pedair awr o sioe

Bydd profiad y gynulleidfa bob nos yn para tua phedair awr ac fe fydd modd symud o gwmpas y castell yn ystod y sioe. 

Bydd cerddoriaeth Gruff Rhys wedi’i gymysgu gan y dylunydd sain Marco Perry yn chwarae  drwy’r noson. Hanner ffordd drwy'r digwyddiad, bydd Gruff Rhys yn perfformio set electronig gydag elfennau byw, yn cynnwys trac newydd a cherddoriaeth o'i ôl-gatalog. 

Dywedodd Chris Levine, yr artist laser y tu ôl i’r cyfan: “Mae Annwn yn ymwneud â'r cymysgedd o sain 3d gyda lasers, wedi'i daflunio ar waliau hanesyddol Castell Caernarfon. 

"Yn awyr y nos, bydd y goleuadau laser yn syfrdanol ac os bydd yn niwlog, yn gymylog, neu'n bwrw glaw, bydd hyd yn oed yn fwy trawiadol. Gobeithiwn weld pob elfen o dywydd gogledd Cymru dros y penwythnos ac mi fydd hi’n wahanol iawn bob nos. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwisgo'r dillad cywir a mwynhau."

Ychwanegodd Gruff Rhys: "Os da ni’n lwcus mi fydd hi'n bwrw glaw! Dwi’n meddwl y bydd yn sioe drawiadol, ond arbrofol hefyd. 

"Fydd o’n brofiad ysgytwol dwi'n meddwl. Mae'r enw Annwn yn cyfleu'r syniad mewn ffordd... mynd mewn i isfyd gwbl wahanol, realiti gwahanol. 

"Creu profiad mewn ffordd yn hytrach na chyngerdd yn gwatchad rhywun yn canu. Dio ddim fel gig ffurfiol - fyddai ddim yn neud perfformiad mawr, fyddai jest yn y cefndir efo synths ac yn canu.” 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.