Dŵr Cymru yn gosod targed allyriadau carbon net sero erbyn 2040

Dŵr Cymru yn gosod targed allyriadau carbon net sero erbyn 2040

Newyddion S4C

Mae Dŵr Cymru wedi gosod targed newydd i gyflawni allyriadau carbon net sero erbyn 2040.

Fel un o ddefnyddwyr ynni mwyaf Cymru, mae'r cwmni yn ymateb i'r argyfwng newid hinsawdd.

Mae'r cwmni wedi buddsoddi £50m mewn gweithdy newydd ym Mro Morgannwg sy'n defnyddio gwastraff mae'r cwmni yn eu trin i greu egni.

Mae'r gweithdy yn creu nid yn unig digon o ynni i bweru ei hun, ond digon i bweru bron i 5,000 o dai bob blwyddyn hefyd. 

Dywedodd Marc Davies, Pennaeth Trin Dŵr Gwastraff, Dŵr Cymru: "Mae Dŵr Cymru yn un o'r defnyddwyr mwyaf o ynni yng Nghymru... felly ni'n gweld bod e'n ddyletswydd arno ni i drial bod mor hunan gynhaliol a allwn ni fod ynglŷn â carbon a ynni.

"Bydd e'n dipyn o her i ni gyflawni'r targedau yna, ond fel ni 'di gweld, ni wedi lleihau 65% o'r carbon ers 2010, felly ni yn ffyddiog fyddwn ni'n gallu cwrdd â'r targedau yma."