Newyddion S4C

Arwyddion 20mya yn araf yn ymddangos gan greu 'dryswch'

Hugh Evans

Mae cyn-arweinydd cyngor wedi cwyno bod arwyddion 20mya wedi bod yn araf yn ymddangos ledled ei sir gan greu "dryswch" i yrwyr.

Newidiodd y terfyn cyflymder 20mya mewn nifer o ardaloedd preswyl yng Nghymru o 30mya i 20mya ddydd Sul.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn ddibynnol ar gynghorau lleol i newid yr arwyddion, gyda nifer heb eu newid eto.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinbych fod angen newid dros 500 o arwyddion yn y sir yn unig a byddai yn cymryd amser.

Ond roedd Llywodraeth Cymru wedi rhoi gormod o bwysau ar gynghorau lleol yn ôl y cynghorydd annibynnol Hugh Evans a oedd yn arweinydd y cyngor nes y llynedd.

"Ar fore dydd Sul roedd hi'n ffordd 20mya rhwng Llanfair and Ruthun, ond roedd yr arwydd yn parhau i ddweud 30mya,” meddai.

“Roedd angen gwell cynllun a mwy o feddwl am sut oedd hyn yn mynd i gael ei wireddu.

“Mae’r adnoddau sydd wedi bod ar gael i gynghorau wireddu polisi Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhy gyfyng.

“Mae’r cyhoedd wedi drysu ar nifer o ffyrdd lle nad yw’n amlwg a ydyn nhw’n 20 neu’n 30mya.

“Rydw i’n cytuno gyda’r terfyn ar ffyrdd dinesig ac mewn trefi ond mae’r terfyn wedi ei ymestyn y tu allan i bentrefi. Mae hynny’n wleidyddiaeth ddiog.”

‘Achub bywydau’

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych eu bod nhw’n “gweithio yn galed” i newid cannoedd o arwyddion.

“Mae llawer o’r gwaith eisoes wedi ei gwblhau ac rydyn ni’n disgwyl i fwyafrif y gwaith gael ei gwblhau heddiw.

“Rydyn ni’n annog pobol i ymweld â thudalen Llywodraeth Cymru i weld map digidol o’r holl ardaloedd sydd wedi eu heffeithio gan y newidiadau.”

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod nhw’n “cydnabod ei fod yn newid mawr”.

“Rydyn ni’n anochel yn wynebu rhai heriau, ond mae’r dystiolaeth yn glir – mae cyflymderau arafach yn achub bywydau.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.