Newyddion S4C

Gwaharddiad pêl-droed am droseddau casineb i ddyn 32 oed o Wynedd

18/09/2023
llys ynadon caernarfon

Mae dyn 32 oed o Wynedd wedi derbyn Gorchymyn Gwaharddiad Pêl-droed am dair blynedd yn sgil troseddau casineb ar-lein.

Fe ymddangosodd Ryan Scott Fitzgerald o Landwrog ger Caernarfon yn Llys Ynadon Caernarfon ddydd Llun.

Roedd y cyhuddiad yn ymwneud â neges hiliol ar-lein a gafodd ei hysgrifennu gan Fitzgerald ar 12 Mai eleni. 

Ar ôl cyhoeddi neges ar ei gyfrif cyhoeddus ar wasanaeth X [Twitter], fe wnaeth Fitzgerald gyfaddef fod y sylwad wedi ei anelu at berchennog Sheffield Wednesday Dejphon Chansiri, sydd o dras Thai.

Roedd y neges yn cynnwys iaith hiliol a sarhaus, ac fe gafodd ei chyhoeddi ar-lein ychydig wedi i'r tîm Adran Un golli yn erbyn Peterborough United. 

Daeth Heddlu Gogledd Cymru yn ymwybodol o'r digwyddiad yn dilyn adroddiad gan Uned Plismona Pêl-droed y DU (UKFPU).

Mae amodau'r gwaharddiad yn golygu na fydd Fitzgerald yn cael mynychu unrhyw gemau pêl-droed yn y DU am gyfnod o dair blynedd. 

Cafodd hefyd orchymyn i dalu dirwy o £365. 

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Simon Barrasford: “Ni ddylai unrhyw un ddioddef unrhyw fath o gamdriniaeth hiliol neu grefyddol.

"Fe wnaeth Fitzgerald dargedu perchennog clwb pêl-droed ar sail ei ethnigrwydd, ac roedd yn amlwg fod hyn yn drosedd casineb wedi ei hysgogi gan hiliaeth."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.