Ofnau y bydd rhaid gohirio dileu’r cyfyngiadau yn Lloegr

Golwg 360

Mae adroddiadau fod Llywodraeth y DU yn ystyried gohirio'r cynlluniau i ddod â’r cyfyngiadau coronafeirws i ben ar 21 Mehefin yn Lloegr.

Daw hyn ar ôl i nifer yr achosion gynyddu 75% yno dros yr wythnos ddiwethaf, ac wrth i gyfanswm yr achosion yn y Deyrnas Unedig – 6,238 – godi’n uwch na’r hyn mae wedi bod ers diwedd mis Mawrth, meddai Golwg360.

Darllenwch y stori'n llawn yma.