Newyddion S4C

400 o siopau Wilko i gau erbyn diwedd mis Hydref

11/09/2023
Siop Wilko

Bydd pob un o 400 siopau Wilko yn cau erbyn diwedd mis Hydref wedi i drafodaethau i brynu'r cwmni fethu.

Roedd gweinyddwyr mewn trafodaethau gyda Doug Putman o Putman Investments i brynu tua 200 o siopau Wilko, sy'n gwerthu nwyddau i'r cartref.

Ond doedd dim modd dod i gytundeb.

Dywedodd Mr Putman, perchennog cwmni HMV, ei fod yn siomedig nad oedd yn gallu cwblhau'r broses er bod arian ar gael iddo wneud hynny.

"Roedd y cyllid yno ac roedd gennym gefnogaeth cwmni PwC, rheolwyr Wilko a chynrychiolwyr staff - pobl rydym yn hynod o ddiolchgar iddynt wrth ystyried y cyfnod heriol presennol."

Ychwanegodd nad oedd cost rhedeg systemau gweithredu Wilko a'r ymrwymiad i newid y fframwaith masnachu yn sicrhau dyfodol hirdymor llwyddiannus i'r cwmni.

Trafodaethau eraill

Yn ôl adroddiadau gan Sky News, mae gweinyddwyr o PwC yn trafod â Poundland yn y gobaith o werthu tua 100 o siopau Wilko iddyn nhw.

Mae siopau eraill ar y stryd fawr sy'n cynnwys The Range a Home Bargains hefyd wedi mynegi diddordeb i brynu siopau Wilko.

Mae Wilko, a oedd yn cyflogi tua 12,500 o weithwyr yn y DU, eisoes wedi cyhoeddi cytundeb gwerth £13 miliwn i werthu 51 o siopau i B&M, er nad yw’r cwmni wedi cytuno i gyflogi gweithwyr Wilko yn rhan rhan o’r cytundeb hwnnw. Mae gan gwmni Wilko 29 0 siopau yng Nghymru.  

Ers i'r siopau gau, mae gweinyddwyr wedi cyhoeddi mwy na 1,600 o ddiswyddiadau.

Yr wythnos hon bydd 52 o siopau yn cau, gan olygu bydd 1,016 o ddiswyddiadau pellach.

Bydd 24 o’u siopau’n cau ddydd Mawrth gyda 28 o siopau eraill i fod i gau ddydd Iau 14 Medi.

Llun: PA / James Manning

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.