Newyddion S4C

Cyffur newydd i atal colli clyw ymhlith plant â chanser

31/08/2023
canser plant

Gall cyffur newydd helpu i atal colli clyw ymhlith plant â chanser, yn ôl astudiaeth newydd.

Dywedodd arbenigwyr fod nifer uchel o gleifion sy'n cael triniaeth benodol ar gyfer canserau plentyndod yn dioddef colled clyw parhaol.

Mae tua 1,800 o achosion o ganser mewn plant o dan 18 yn y DU bob blwyddyn.

Mae cyffur cemotherapi o'r enw cisplatin yn cael ei ddefnyddio'n eang i drin llawer o ganserau, yn enwedig mewn plant.

Rhybuddiodd yr elusen colli clyw RNID bod cleifion canser o dan 18 oed sy'n derbyn y cyffur hwn mewn perygl mawr o golli clyw yn barhaol o ganlyniad.

Yn ôl yr elusen, mae mwy na 70% o blant sy'n cael eu trin â cisplatin yn profi colled clyw parhaol.

Ond mae astudiaeth newydd yn dangos fod cyffur o'r enw Pedmark yn lleihau'r risg o golli clyw sy’n datblygu yn ystod cemotherapi.

Fe fydd yr astudiaeth hon a’i chanlyniadau yn cael ei gyflwyno i Uwchgynhadledd Therapiwteg Clyw RNID.

Gall y cyffur, sy’n cael ei roi fel pigiad, leihau colled clyw ymhlith plant ar gemotherapi cisplatin hyd at 42%.

'Helpu fwy o blant'

Dywedodd y gwneuthurwr Fennec Pharmaceuticals y gall y cyffur helpu i leihau'r risg o golli clyw ar gyfer tua 4,000 o blant â thiwmorau sy'n cael eu trin â cisplatin yn Ewrop bob blwyddyn.

Er ei fod wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio yn yr UDA ac Ewrop, mae'n dal i aros am gymeradwyaeth gan reoleiddwyr meddygol y DU.

Dywedodd Dr Ralph Holme, cyfarwyddwr ymchwil RNID: “Rydym yn edrych ymlaen at y cyfnod pan fydd y cyffur hwn ar gael yn y DU i blant sy’n cael triniaeth canser.

“Ar hyn o bryd mae mwyafrif y plant sy’n cael eu trin â chemotherapi cisplatin yn profi colled clyw parhaol, ond gallai’r cyffur hwn helpu mwy o blant fwynhau eu clyw am flynyddoedd i ddod.

“Yn RNID, rydym am weld ystod o driniaethau i atal colled clyw ac adfer clyw i’r rhai sydd eu hangen a’u heisiau, ac mae ein Huwchgynhadledd Therapiwteg Clyw yn ffordd bwysig o ddod â’r gymuned ymchwil ynghyd er mwyn rhannu mewnwelediad a chyflymder. cynyddu datblygiad triniaethau newydd.”

Ychwanegodd Dr Ananya Bhattacharya, pennaeth materion meddygol a diogelwch y cwmni Fennec Pharmaceuticals: “Mae Fennec yn falch iawn bod Pedmarqsi yn cynnig cyfle i gleifion a’u teuluoedd osgoi’r sgil-effaith hwn.

“Gall hwn roi cyfle i blant fyw yn iach ac yn hapus.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.