Newyddion S4C

Teyrngedau i nain a thaid a fu farw ar ôl gyrru trwy lifogydd

28/08/2023
Llifogydd Lerpwl

Mae teyrngedau wedi'u rhoi i nain a thaid a fu farw ar ôl gyrru i mewn i lifogydd ar ffordd yn Lerpwl, a hynny ddyddiau yn unig cyn dathlu 54 o flynyddoedd o fywyd priodasol.

Cafodd Elaine Marco, 75, a Philip Marco, 77, eu darganfod y tu mewn i gar Mercedes du yn ardal Mossley Hill tua 9.20 nos Sadwrn. Cafodd y ddau eu cludo i ysbyty gerllaw, ond daeth cadarnhad yno eu bod wedi marw.    

Mewn datganiad, dywedodd eu teulu mai'r 'unig gysur' oedd eu bod gyda'i gilydd hyd y diwedd. 

“Mae'n calonnau wedi torri yn sgil colli Elaine a Philip Marco mor sydyn,” meddai'r teulu.

“Roedden nhw yn rhieni a oedd yn cael eu caru gan eu pedwar o blant a'u 10 o wyrion.  

“Yn eu galar, mae'r teulu yn y broses o gyrraedd o America ac Awstralia. 

“Roedd y ddau i fod i ddathlu eu pen-blwydd priodas yr wythnos nesaf, a'r unig gysur ydy gwybod eu bod gyda'i gilydd hyd y diwedd."   

Mewn datganiad yn gynharach ddydd Llun, dywedodd Heddlu Glannau Mersi y bydd y ffordd ar gau am gryn amser eto.  

Ychwanegodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas Lerpwl eu bod yn meddwl am y teulu. 

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni United Utilities, sy'n darparu dŵr i'r ardal, nad oedd trafferthion yn gysylltiedig a'u systemau nhw yno.  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.