Newyddion S4C

Erlynwyr yn agor ymchwiliad cam-drin rhywiol yn achos Llywydd Ffederasiwn Pêl-droed Sbaen

28/08/2023
cusan Rubiales Hermoso

Yn ôl adroddiadau o Sbaen, mae erlynwyr wedi agor ymchwiliad rhagarweiniol, a fydd yn ystyried a oedd cusan Llywydd Ffederasiwn Pêl-droed Sbaen, Luis Rubiales yng Nghwpan y Byd yn ymosodiad rhywiol.

Mae LuisRubiales, 46, wedi ei feirniadu ar ôl iddo gusanu’r blaenwr Jenni Hermoso ar ei gwefusau wedi buddugoliaeth Sbaen yn rownd derfynol Cwpan y Byd Menywod. 

Brynhawn Llun, bydd Ffederasiwn Pêl-droed Sbaen yn cynnal cyfarfod brys wedi i'w llywydd gael ei wahardd gan FIFA oherwydd y gusan. 

Mae Luis Rubiales wedi gwrthod ymddiswyddo.

Mae chwaraewyr a llu o hyfforddwyr timau menywod wedi galw arno i gamu o'r neilltu. Fe wnaeth 11 aelod o'r tîm hyfforddi ymddiswyddo ddydd Sul.

Mae 81 o chwaraewyr hefyd wedi cadarnhau na fyddan nhw'n chwarae i dîm cenedlaethol Sbaen nes i Rubiales adael ei swydd.

Yn sgîl y digwyddiad mae Ffederasiwn Pêl-droed Sbaen wedi galw ffederasiynau rhanbarthol i’r cyfarfod brys.

Mae disgwyl i Weinidog Llafur Sbaen, Yolanda Diaz gwrdd â chynrychiolwyr undeb chwaraewyr y merched FUTPRO ddydd Llun, undeb sy’n cynrychioli Hermoso, a Chymdeithas Pêl-droedwyr Sbaen i sicrhau bod pêl-droed yn sector “sydd ag amodau gweddus a gofod sy’n rhydd o drais rhywiaethol”.

Mae FIFA wedi dwyn achos disgyblu yn erbyn Luis Rubiales wedi iddo gusanu'r ymosodwr ar ei gwefusau yn dilyn y fuddugoliaeth dros Loegr.

Dywedodd Rubiales, 46, y byddai'n defnyddio'r achos yn ei erbyn gan FIFA i ddangos ei fod yn ddieuog.

Ni all llywodraeth Sbaen ddiswyddo Rubiales ond mae wedi beirniadu ei weithredoedd ac yn ceisio ei wahardd trwy ddefnyddio gweithdrefn gyfreithiol o flaen tribiwnlys chwaraeon.

Llun: BBC

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.