Cynllun incwm sylfaenol i weithwyr y celfyddydau yn Iwerddon

The Irish Times

Bydd Llywodraeth Iwerddon yn treialu cynllun incwm sylfaenol ar gyfer artistiaid a gweithwyr y celfyddydau.

Daw hyn fel rhan o ymdrech i adfer economi'r wlad wedi'r pandemig.

Roedd gwariant incwm sylfaenol yn un o brif awgrymiadau adroddiad 'Bywyd Gwerth ei Fyw' gan y Gweithlu Adfer Celfyddydau a Diwylliant, yn ôl The Irish Times.

Mae'r Gweinidog Diwydiant, Catherine Martin, wedi dweud y bydd hi'n datblygu argymhellion ar gyfer y cynllun peilot erbyn mis Gorffennaf.

Darllenwch y stori'n llawn yma

Llun: raffaelsergi1977