Newyddion S4C

‘Mae gan mam lwmp’: Awdur yn cyhoeddi llyfr Cymraeg i helpu plant i ddeall canser

11/06/2023

‘Mae gan mam lwmp’: Awdur yn cyhoeddi llyfr Cymraeg i helpu plant i ddeall canser

‘Dwi’n credu mai beth sy’n bwysig ydi bod yn onest efo’r plant,” meddai Simone Baldwin.

Yn 2017 cafodd yr awdur o Landudno ddiagnosis o diwmor ar yr ymennydd a bu’n rhaid iddi geisio dod o hyd i’r ffordd orau o esbonio hynny i’w mab oedd yn chwech oed ar y pryd, Sam.

Y llynedd fe wnaeth hi ysgrifennu llyfr i helpu teuluoedd eraill sy’n ymdopi â’r un sefyllfa, a nawr mae’n cyhoeddi cyfieithiad Cymraeg hefyd.

Dywedodd Simone Baldwin ei bod hi’n credu ei fod yn bwysig i blant sy’n siarad Cymraeg gael yr un adnodd yn eu hiaith nhw hefyd.

Bwriad Mae gan Mam Lwmp yw esbonio diagnosis tiwmor gan ddefnyddio iaith a lluniau sydd yn hawdd i blant i’w ddeall, meddai.

Dywedodd Ms Baldwin sy’n lysfam i ddau blentyn hŷn yn ogystal a Sam, ei bod hi eisiau “dechrau sgwrs” rhwng rhieni a’u plant.

“Ond doeddwn i ddim eisiau iddo ddyfalu beth oedd yn digwydd neu glywed snippets gan bobol eraill,” meddai.

“Pan oeddwn i’n chwilio am help i esbonio pethau i Sam, nid oedd unrhyw beth addas felly penderfynais i greu llyfr i gefnogi eraill fel fi.” 

Image
Simone Baldwin
Simone Baldwin

‘Dechrau sgwrs’

Gan gydweithio gyda’r darlunydd Caroline Eames Hughes, mae’n gobeithio y byddai’r defnydd o luniau a geirfa benodol yn gysur i blant. 

Ychwanegodd: “Ro’n i angen rhywbeth i helpu esbonio fel – ‘Somebody else is picking you up from school today, Sam, achos mae gen i sgan’.

“Ac wedyn ro’n i angen llun efo MRI machine a dwi wedi chwilio am llun o’r peiriant sgan, and they looked so clinical and white, and I didn’t want to show him it,” meddai.  

Yn ddysgwr Cymraeg sydd yn dod o Loegr yn wreiddiol, roedd Ms Baldwin yn benderfynol o sicrhau cymorth i bobl yn eu mamiaith ac fe gafodd ei llyfr ei haddasu i’r Gymraeg gan Rhys Iorwerth. 

“Pan ti angen cael dy gefnogi, mae’n bwysig cael cymorth yn eich iaith gyntaf a dwi’n byw yng Nghymru,” meddai.

“Dwi’n credu mae’n bwysig cael y cymorth yn eich iaith gyntaf yng Nghymru.”

 

Image
Simone Baldwin a'i theulu
Simone Baldwin a'i theulu

Canmol

Mae’r llyfr wedi derbyn canmoliaeth gan yr elusen Brain Tumour Research ac wedi ei gynnwys fel rhan o’i restr darllen fel adnodd i helpu pobl sydd wedi derbyn deiagnosis tebyg i Ms Baldwin. 

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen: “Ry’n ni’n clywed gan nifer o gleifion sydd wedi dioddef o ddeiagnosis tiwmor a’r effaith difrifol gellir cael ar eu hanwyliad, yn enwedig pan mae’r claf yn rhiant. 

“Ry’n ni’n gobeithio y bydd llyfr Simone yn cymorth i bobl mewn sefyllfa debyg. 

“Yn anffodus, mae un o bob tri pherson yn ‘nabod rhywun sydd wedi’u heffeithio gan diwmor ar yr ymennydd.” 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.