Newyddion S4C

Boris Johnson

Boris Johnson wedi ei gyfeirio at yr heddlu yn sgil honiadau am dorri rheolau Covid

NS4C 23/05/2023

Mae'r cyn Brif Weinidog Boris Johnson wedi ei gyfeirio at yr heddlu gan Swyddfa'r Cabinet, yn sgil honiadau fod rhagor o reolau wedi eu torri yn ystod pandemig Covid-19.

Yn ôl yr adran, cafodd y mater ei gyfeirio at yr heddlu wedi i ddogfennau gael eu hadolygu, cyn ymchwiliad cyhoeddus Covid. 

Cafodd Boris Johnson ddirwy y llynedd am dorri rheolau Covid yn 2020.

Wrth gyfeirio at y datblygiadau diweddaraf, mae Mr Johnson yn gwadu iddo wneud unrhyw beth o'i le. 

Yn ôl Heddlu'r Met, maen nhw'n asesu'r wybodaeth gan Swyddfa'r Cabinet a gafodd ei gyflwyno iddyn nhw yr wythnos ddiwethaf.    

"Mae'n ymwneud â honiadau o dorri rheolau rhwng Mehefin 2020 a Mai 2021 yn Downing Street," medd llefarydd ar ran Heddlu'r Met. 

Mewn datganiad i'r Times, cadarnhaodd Heddlu Dyffryn Tafwys eu bod nhw yn ymchwilio i honiadau fod rheolau Covid wedi eu torri rhwng Mehefin 2020 a Mai 2021 yn Chequers sef cartref gwledig prif weinidogion y DU.   

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.