Newyddion S4C

Aberaman

Arestio dyn yn dilyn marwolaeth menyw yn Rhondda Cynon Taf

NS4C 20/05/2023

Mae dyn 33 oed wedi ei arestio yn dilyn marwolaeth “anesboniadwy” menyw 26 oed yn Aberaman, ger Aberdâr, ddydd Mercher.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dŷ yn Ffordd Caerdydd ychydig wedi 03:00.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod y dyn wedi ei arestio mewn cysylltiad â’r digwyddiadau yn ymwneud â’i marwolaeth.

Mae e wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau’n parhau.

Mae’r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu, gan ddefnyddio cyfeirnod 2300159162.

Llun: Google

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.