Newyddion S4C

Russell Scozzi

Teyrnged chwaer ar ôl dod o hyd i gorff dyn o Abertawe ddiflanodd 20 mlynedd yn ôl

NS4C 02/05/2023

Mae chwaer dyn o Abertawe a ddiflannodd dros 20 mlynedd yn ôl wedi talu teyrnged iddo wedi i’r heddlu ddod o hyd i’w gorff.

Fe wnaeth yr heddlu ddod o hyd i’r hyn sy’n weddill o gorff Russell Scozzi o West Cross Abertawe y tu ôl i Waverley Drive, y Mwmblws.

Diflannodd ym mis Mai 2002.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Matt Davies eu bod nhw’n parhau i ymchwilio i achos ei farwolaeth.

Mewn teyrnged dywedodd ei chwaer ei bod hi’n cydymdeimlo â phlant Russell Scozzi a oedd wedi tyfu i fyny heb dad a ddim yn gwybod beth oedd wedi digwydd iddo.

“Gobeithio nawr fe allwn ni fel teulu roi heddwch i’w lwch a diolch i Heddlu De Cymru am ddarganfod beth ddigwyddodd iddo,” meddai.

“Ro’n i’n caru Russell yn fawr. Roedd yn frawd mawr o’n i’n edrych i fyny ato wrth dyfu fyny ac mae ei golli fel hyn yn torri fy nghalon.

“O’r diwedd fe fyddwn ni’n cael cyfle i’w alaru yn iawn.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.