Israel: Trais ym Mosg Al-Aqsa oriau ar ôl cyhoeddi'r cadoediad

The Independent

Dechreuodd trais ym Mosg Al-Aqsa yn Jerwsalem ddydd Gwener, 12 awr ar ôl i Israel ac Hamas gytuno ar gadoediad.

Yn ôl adroddiadau, fe wnaeth lluoedd Israel ymgynnull ger yr addoldy wrth i Balesteiniaid gynnal protestiadau i ddathlu'r cadoediad a ddaeth i rym am 02.00 bore Gwener. 

Yn ôl The Independent, fe arestiwyd nifer o Balesteiniaid.

Darllenwch y stori'n llawn yma. 

Llun: Godot13