Newyddion S4C

Heddlu

Menyw wedi marw a dyn mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad yng Nghaerffili

NS4C 18/03/2023

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad angheuol yng Nghaerffili nos Wener.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng fan a dau gerddwr ar Heol Nantgarw am tua 19.50.

Mae un cerddwr, dynes 67 oed o ardal Caerffili, wedi marw ac mae swyddogion arbenigol yn cefnogi ei theulu.

Mae ail gerddwr, dyn 58 oed o ardal Caerffili, yn parhau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Mae dyn 48 oed, o ardal Caerffili, wedi’i arestio ar amheuaeth o bedair trosedd, sef achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus, gyrru dan ddylanwad alcohol a gyrru dan ddylanwad cyffuriau.

Mae’n parhau yn y ddalfa ac mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.