Argyfwng tai Iwerddon: Ymgais i reoleiddio mwy ar gwmnïau fel Airbnb

The Irish Times

Mae Llywodraeth Iwerddon yn bwriadu rheoleiddio mwy ar gwmnïau fel Airbnb mewn ymgais i fynd i'r afael â'r argyfwng tai.

Gwnaeth y Gweinidog Tai Darragh O'Brien ymddangos gerbron cyfarfodydd pleidiau seneddol Fine Gael, y Blaid Werdd a'i blaid ei hun, Fianna Fáil, nos Fercher i drafod ymdrechion y Llywodraeth i daclo'r broblem, yn ôl The Irish Times.

Dywedodd Mr O'Brien fod ei adran yn agos i ddod â darn o waith i ben ar sut i reoleiddio eiddo sy'n cael eu gosod am dymor byr ar blatfformau fel Airbnb ymhellach.

O dan y cynlluniau, ni fydd eiddo yn gallu cael eu hysbysebu ar y platfform heb ganiatâd cynllunio, meddai.

Darllenwch y stori'n llawn yma.