Newyddion S4C

Dyn wedi marw yn sgil ffrwydrad yn Nhreforys

Dyn wedi marw yn sgil ffrwydrad yn Nhreforys

NS4C 13/03/2023

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod dyn wedi marw ar ôl ffrwydrad nerthol ar Ffordd Clydach yn Nhreforys, Abertawe fore Llun. 

Dywedodd yr heddlu yn gynharach fod person ar goll, a chyhoeddwyd nos Lun fod corff y person hwnnw wedi ei ddarganfod.  

Mae ei deulu wedi cael gwybod am y farwolaeth, medd yr heddlu.  

Mae ymchwiliad ar y gweill er mwyn ceisio darganfod beth yn union achosodd y ffrwydrad, ac mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod am y digwyddiad.

Yn ôl Heddlu De Cymru, mae ystafell arbennig wedi ei sefydlu yng Ngorsaf Heddlu Canol Abertawe i gydlynu ymateb y gwasanaethau brys.

Cafodd tri o bobl eu cludo i ysbyty wedi i'r ffrwydrad achosi difrod sylweddol i ddau eiddo. Mae gohebydd rhaglen Newyddion S4C, Aled Huw wedi treulio'r diwrnod ger safle'r ffrwydrad. Dywedodd fod oedolyn a phlentyn bellach wedi gadael yr ysbyty a bod oedolyn arall yn dal i gael triniaeth yno.  

Mae cymdogion wedi enwi un o'r bobl sy'n byw ar y safle fel Brian Davies.   

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r stryd yn Nhreforys tua 11.20 fore Llun, ar ôl derbyn adroddiadau fod difrod sylweddol i adeiladau yng nghanol stryd o dai.

Yn ôl adroddiadau yn lleol, cafodd ffrwydrad uchel ei glywed tua 11.20, a chafodd ei glywed filltiroedd i ffwrdd.

Yn ôl Heddlu De Cymru, mae Ffordd Clydach wedi ei chau, ac maen nhw'n apelio ar bobol i osgoi'r ardal:

"Rydym yn diolch i'r gymuned am eu cefnogaeth tra bo ymchwiliad yr heddlu yn cael ei gynnal, " meddai eu datganiad.   

Yn ôl arweinydd Cyngor Sir a Dinas Abertawe, Rob Stewart, "ffrwydrad nwy" sy'n cael ei amau o achosi'r difrod.

Mewn datganiad, dywedodd Wales & West Utilities, sy'n cynnal y rhwydwaith nwy: " Cawsom ein galw yn sgil adroddiadau am ffrwydrad ar Ffordd Clydach. Fe wnaethom ni anfon tîm o beirianwyr yno yn syth. " 

“Wedi i ni gyrraedd, fe wnaethom ddarganfod fod difrod sylweddol i strwythur eiddo yno. 

“Rydym nawr yn gweithio gyda'r gwasanaethau brys i wneud y safle yn ddiogel. 

“Dy'n ni ddim yn gwybod eto be' achosodd y ffrwydrad, a bydd ein peirianwyr yn dal i gefnogi'r gwasanaethau brys wrth iddyn nhw barhau â'u gwaith."

Mae canolfan wedi ei sefydlu gan y cyngor lleol er mwyn rhoi lloches i bobol sy'n methu â dychwelyd i'w cartrefi. Mae nifer wedi ymgynnull yn Neuadd Goffa Treforys tra bo eraill yn aros yn nhafarn y Llew Coch gerllaw. 

Yn ôl adroddiadau yn lleol, dyw degau o deuluoedd ddim yn medru dychwelyd adref, wrth i'r gwasanaethau brys barhau a'u hymchwiliad.  

Mae Clwb Rygbi Treforys hefyd wedi cynnig cymorth.

Dywedodd y clwb ar Facebook: "Os oes unrhyw beth i ni'n gallu gwneud i helpu, rhowch wybod i ni. Rydym yn gallu cynnig lle twym a diogel i unrhyw yn sydd ei angen."

Cadarnhaodd Gwasanaeth Tân Y Canolbarth a'r Gorllewin iddyn nhw gael eu galw tua 11.20.

"Cafodd criwiau o Dreforys, Gorllewin Abertawe, Castell-nedd, Gorseinon a Phort Talbot eu galw, yn sgil sawl adroddiad am ffrwydrad nwy. 

"Yn ogystal â'r Gwasanaeth Tân, mae Heddlu De Cymru, a'r Gwasanaeth Ambiwlans ar y safle,"  meddai eu datganiad.  

Cafodd dau ambiwlans awyr eu hanfon i'r  ardal hefyd.

Ar gyfryngau cymdeithasol, dywedodd Sioned Williams, yr Aelod o'r Senedd ar ran Plaid Cymru, sy'n cynrychioli Gorllewin De Cymru: "Mae fy meddyliau gyda phawb sydd wedi cael eu heffeithio gan y digwyddiad ofnadwy yma," meddai. 

Yn ôl adroddiadau yn lleol, mae'r difrod yn eang, gyda ffenestri wedi torri mewn cartrefi gerllaw, a cherbydau wedi eu difrodi ar y stryd. 

Dywedodd Christopher Yeoman, 55, ei fod yn byw ar bwys safle'r ffrwydrad ac iddo helpu i achub bachgen yn ei arddegau a'i fam o'r rwbel. Dywedodd wrth wasanaeth newyddion PA : “ Mi welais y ffrwydrad cyn i mi ei glywed, ac yna daeth swn anferthol. 

“Fe hedfanodd popeth i'r ffordd gan fwrw postmon a oedd yn gyrru heibio. 

“Fe wnaeth popeth ysgwyd, fy narluniau i gyd ar y waliau, ac roeddwn i'n poeni am fy mam 95 oed a oedd i lawr grisie. " 

Prif Lun: Adam Thomas 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.