Newyddion S4C

Newyddion S4C

Rhybudd melyn am rew ac eira mewn mannau nos Lun

NS4C 06/03/2023

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am rew ac eira i rannau o Gymru nos Lun.

Fe fydd y rhybudd mewn grym rhwng 21:00 nos Lun a 10:00 fore dydd Mawrth, ac fe all y tywydd garw effeithio ar siroedd y de a'r de orllewin yn bennaf.

Fe allai glaw droi'n eira ar dir uchel a hefyd mewn mannau is, ac mae rhybudd y gallai'r tywydd effeithio ar amodau gyrru ar y ffyrdd ac i deithwyr ar drenau.

Hefyd fe allai rhew ar balmentydd sydd heb eu trin arwain at bobl yn disgyn neu lithro.

Y siroedd sydd dan sylw'r Swyddfa Dywydd yng Nghymru ar gyfer y rhybudd melyn yw:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gâr
 • Ceredigion
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.