Newyddion S4C

Paul Hooper

Perchennog caffi yn Abertawe yn talu £3,000 i osod ei gamera cyflymder ei hun y tu allan

NS4C 05/03/2023

Mae perchennog caffi yn Abertawe wedi talu £3,000 er mwyn gosod ei gamera cyflymder ei hun ar y ffordd y tu allan.

Dywedodd Paul Hooper fod y camera wedi cofnodi un cerbyd yn teithio ar 106mya a bod sawl un yn mynd ar 70mya.

Dim ond 30mya ydi’r terfyn cyflymder ar Ffordd Ystumllwynarth y tu allan i’w gaffi.

“Rwy’n credu mai dyma’r ffordd 30mya gyflymaf yn y Deyrnas Unedig,” meddai’r dyn 57 oed.

“Doeddwn i heb sylweddoli pa mor wael fyddai pethau. Ro’n i wedi disgwyl iddo fod yn gyson.

“Ond mae i fod yn 30mya

Roedd 27% o’r ceir aeth heibio dros y 39 diwrnod diwethaf wedi mynd dros 30mya, meddai.

Dywedodd ei fod bellach am ofyn am ganiatâd y cyngor i ddangos arwydd 30mya a fyddai yn fflachio pan oedd rhywun yn mynd dros y terfyn cyflymder.

‘Annhebygol’

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor eu bod nhw’n monitro cyflymder ceir ar Ffordd Ystumllwynarth yn gyson.

“Ychydig iawn o ddigwyddiadau yn ymwneud â thraffig sydd wedi bod ar y ffordd yma dros y blynyddoedd felly mae’n annhebygol y bydd angen ar gyfer mesurau lleddfu traffig ychwanegol,” medden nhw.

Dywedodd Go Safe eu bod nhw wedi bod mewn cyswllt â Paul Hooper ac yn ystyried a oedd y ffordd yn addas ar gyfer fan cyflymder.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.