Newyddion S4C

S4C

Gŵr pennaeth Coleg Epsom wedi marw ar dir yr ysgol yn sgil 'anaf gan wn'

NS4C 28/02/2023

Clywodd cwest fod gŵr pennaeth Coleg Epson yn Surrey wedi marw yn sgil anaf i'w ben gan wn.   

Y gred yw fod George Pattison, 39, wedi llofruddio Emma Pattison, 45, a'u merch saith oed Lettie cyn lladd ei hun ar 5 Chwefror.

Cafodd y tri eu darganfod yn farw yn eu cartref ar dir yr ysgol breifat yn Surrey. 

Wrth agor y cwest i farwolaeth Mr Pattison ddydd Mawrth, dywedodd y crwner Simon Wickens : “Rwy'n anfon fy nghydymdeimlad dwysaf at deulu George ar adeg mor anodd." 

Cafodd gwn a oedd wedi ei gofrestru'n gyfreithlon gan Mr Pattison ei ddarganfod ar safle'r marwolaethau, yn ôl Heddlu Surrey.

Cyhoeddodd y crwner y bydd gwrandawiad cyn y cwest ffurfiol yn cael ei gynnal ar 27 Mehefin. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.