Newyddion S4C

'Profiad hollol anhygoel' ymwelydd o Ganada ar ôl camgymryd Cymru am Loegr

'Profiad hollol anhygoel' ymwelydd o Ganada ar ôl camgymryd Cymru am Loegr

NS4C 25/02/2023

Fe wnaeth camgymeriad wrth greu fideo TikTok am botel dŵr poeth arwain at daith annisgwyl i Pavlina Sudrich.

Fe wnaeth Pavlina, sydd o Yukon yng Nghanada, godi gwrychyn sawl un o Gymru wedi iddi ddweud fod Cymru'n rhan o Loegr. 

Yn dilyn y camgymeriad, fe wnaeth Pavlina greu fideo i'w 193,000 o ddilynwyr ar TikTok yn ymddiheuro i Gymru. 

Yn sgil y fideo, cafodd Pavlina wahoddiad arbennig gan y Prif Weinidog Mark Drakeford i ymweld â Chymru i weld beth sydd yn gwneud y wlad yn unigryw. 

Image
Pavlina Sudrich
Ar ôl gwahoddiad gan Mark Drakeford, fe wnaeth Pavlina gymryd y cyfle i ymweld â Chymru

Ar ôl treulio rhai dyddiau yn teithio hanner ffordd o gwmpas y byd, mae Pavlina wedi disgrifio ei thaith i Gymru fel "profiad hollol anhygoel."

"Mae Cymru wedi mynd tu hwnt i fy nisgwyliadau yn llwyr," meddai. 

"Mae wedi gadael dylanwad mawr arnaf yn sgil pa mor garedig, agored a chroesawgar oedd pobl." 

Treuliodd Pavlina 10 diwrnod yn teithio i bob cwr o Gymru, gan deithio o Gaerdydd i Wrecsam draw i Ynys Môn a nôl lawr i Sir Benfro. 

'Peth gorau am Gymru yw'r Cymry'

Cafodd y cyfle i gwrdd â Llywydd y Senedd, Elin Jones A.S, a chyn Archesgob Caergrawnt, Rowan Williams, wrth ymweld â'r Senedd. 

Roedd taith Pavlina yn cynnwys llu o weithgareddau yn dangos y gorau sydd gan Gymru i'w gynnig gan gynnwys dringo Pen-y-Fan, ymwela â Chastell Conwy a mynd i gêm Wrecsam. 

Image
Pavlina ar Ben-y-Fan
Fe wnaeth Pavlina ymwelad â nifer o atyniadau Cymru ar ei thaith

Ond yn ôl Pavlina, y peth gorau am Gymru oedd y Cymry eu hunain. 

"Os oedd rhaid i mi ddweud beth oedd fy hoff ran o'r daith, y peth mwyaf anhygoel am Gymru, byddai rhaid i mi ddweud oedd y byrddau bwyd. 

"Y byrddau bwyd lle cawsom ein gwahodd i eistedd a rhannu pryd o gawl gyda theuluoedd gwahanol a chlywed pam eu bod yn caru eu gwlad.

"O Lanbedr i Grucywel mae'n lle anhygoel ac roedd yn sbesial iawn i gysylltu gyda chymaint o bobl." 

Image
Pavlina a Belinda
Cafodd Pavlina gyfle i gwrdd â Belinda o Geredigion yn ystod ei hymweliad

Wedi i Pavlina wynebu cryn feirniadaeth am gamgymryd Cymru am Loegr, mae nawr yn teimlo ei bod yn deall y gwahaniaeth rhwng y ddwy wlad. 

"Mae yna wahaniaeth a balchder sydd yn deilio o Gymru yr oedd pobl yn glir iawn yn cyfathrebu i fi.

"Ond fe wnaethon nhw wneud yn y ffordd fwyaf caredig. 

"A'r ffordd fwyaf amlwg cafodd y gwahaniaeth ei fynegi oedd trwy'r iaith." 

Cafodd Pavlina gyfle i ddysgu tipyn bach o Gymraeg ar hyd ei thaith. 

"Mae 'bendigedig' yn air byddaf yn wastad yn cysylltu gyda fy mlas cyntaf o gawl.

"Rydw i wedi dod nôl adref gyda llyfr 'Cymraeg i ddechreuwyr' ac rydw i'n bwrw iddi yn edrych trwy'r elfennau unigryw o'r iaith Gymraeg."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.