AS yn beirniadu 'diffyg amrywiaeth' un o raglenni S4C

NS4C

Mae aelod Senedd Cymru dros Geredigion wedi beirniadu S4C am fethu ag adlewyrchu amrywiaeth, yn dilyn darllediad o raglen ar y sianel nos Sul.

Roedd Elin Jones AS yn ymateb i ddarllediad o raglen Cynefin o ardal Aberystwyth.

Un fenyw wnaeth ymddangos yn y rhaglen 50 munud o hyd - a'r gyflwynwraig Heledd Cynwal oedd honno.

Mae'r cwmni oedd yn gyfrifol am y rhaglen, Rondo, wedi derbyn y feirniadaeth ac yn dweud y bydd gwersi'n cael eu dysgu.

Image
Cynefin

Mewn neges ar ei chyfrif Twitter nos Sul, fe ysgrifennodd Elin Jones: “Eitemau difyr iawn nawr ar raglen Cynefin ar Aberystwyth ond heb sylwi tan heno nad oes menywod yn byw yn Aberystwyth. Dewch mlân @rondomedia @S4C #amrywiaeth.”

Ychwanegodd: “ac yn amlwg nad oes menwod difyr yn byw yn Aberystwyth gan nad oedd un cyfrannydd lleol benywaidd! Ble mae’ch ymrwymiad i #amrywiaeth @S4C?”

Yn rhannu’r un pryderon â Ms Jones oedd colofnydd rheolaidd cylchgrawn Golwg, Cris Dafis.

Dywedodd yntau mewn neges ar Twitter: “Newydd wylio Cynefin @S4C. Digon difyr. Ond UN fenyw (1 o’r cyflwynwyr) mewn rhaglen 50 munud gyfan? Ym mha ganrif/ddegawd y’n ni’n byw?”

Wrth ymateb i'r feirniadaeth, dywedodd Gareth Williams, prif weithredwr cwmni cynhyrchu Rondo, sydd yn gyfrifol am gyfres Cynefin: Mae amrywiaeth a sicrhau ystod eang o gyfranwyr yn hollbwysig i’r gyfres. 

"Rydym yn derbyn y feirniadaeth am y diffyg cynrychiolaeth gan gyfranwyr benywaidd yn y rhifyn unigol hwn am Aberystwyth ac mae sylwadau Elin Jones a Cris Dafis a ymddangosodd ar Twitter yn feirniadaeth gwbl deg.

"Rydym yn cydnabod y gwall hwn ac yn ymroddedig i ddysgu ohono. Mae’r cwmni yn gweithio i sicrhau y bydd gwell amrywiaeth ac ystod ehangach o gyfranwyr yn rhaglenni’r dyfodol o’r gyfres boblogaidd hon.”    

Gofynnodd Newyddion S4C wrth sianel S4C am ymateb ond doedd hi ddim am ychwanegu mwy na'r hyn gafwyd gan y cwmni cynhyrchu.