Newyddion S4C

Ymchwilio i ddau achos o gynnau tân bwriadol yng Ngwynedd

23/01/2023
Llun gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae Heddlu’r Gogledd yn ymchwilio i ddau achos o gynnau tân yn fwriadol yng Ngwynedd.

Mae’r digwyddiad cyntaf yn ymwneud â thân mewn ysgubor ar 14 Ionawr ar Heol Clynnog, Penygroes.

Mae'r ail achos yn ardal Clwt-Y-Bont, Caernarfon ar 22 Ionawr pan gynheuodd tân mewn garej fawr a ymledodd hefyd i ddau gerbyd.

Mae’r heddlu yn ymchwilio i weld a oes cysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad.

Dywedodd yr Arolygydd Kirsty Miller: “Rydym yn ymchwilio i ddau ddigwyddiad gwahanol o gynnau tân bwriadol yn ardaloedd Penygroes a Chlwt-y-Bont.

“Mae cynnau tân yn fwriadol nid yn unig yn anghyfreithlon ond gall hefyd arwain at ganlyniadau dinistriol. Roedd y safle dan sylw yn cynnwys cynwysyddion nwy, ac felly roedd adeiladau cyfagos mewn perygl.

“Os oes gan unrhyw un wybodaeth am y digwyddiadau hyn, neu wedi gweld unrhyw ymddygiad amheus yn yr ardaloedd, yna rwy'n eich annog i gysylltu â’r heddlu ar unwaith.”

Mae modd cysylltu â'r heddlu gan ddyfynnu'r cyfeirnod 23000040641.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.