Newyddion S4C

jeremy miles

Llywodraeth Cymru yn ystyried newid y flwyddyn ysgol er gwaethaf streiciau

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ystyried diwygio’r flwyddyn ysgol er gwaethaf yr anghyfnod ag athrawon.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Jeremy Miles mai’r bwriad oedd cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y newidiadau i’r flwyddyn ysgol.

Fe wnaeth Llafur Cymru addo yn eu maniffesto y bydden nhw’n edrych eto ar ddyddiadau’r tymor a’r ffordd y mae’r gwyliau ysgol wedi eu rhannu.

Ond ers hynny mae athrawon sy'n perthyn i Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru (NEU) yng Nghymru a Lloegr wedi pleidleisio o blaid streicio dros gyflogau.

Daw hyn wedi i NEU bleidleisio o blaid gwrthod newidiadau i’r tymor dysgu yn eu cynhadledd y llynedd.

Mae peryg felly y gallai cynlluniau i ddiwygio’r flwyddyn ysgol greu rhagor o anghydfod rhwng Llywodraeth Cymru ac undebau athrawon.

Serch hynny, dywedodd Jeremy Miles wrth Politics Wales mai’r cynllun o hyd oedd i ymghori ar bwnc diwygio’r flwyddyn ysgol.

‘Amseriad’

“Y tro diwethaf i ddyddiau y flwyddyn ysgol gael eu gosod doedd mynd i’r ysgol ddim yn orfodol,” meddai.

“Mae angen edrych arno eto. Ry’n ni eisoes wedi holi a mae y cyhoedd o blaid clywed y dadleuon o blaid newid.

“Ond dy’n ni ddim eto wedi cyrraedd y cam o wneud ymgynghoriad cyhoeddus.

“Mae'r rhan fwyaf o bolisïau'r llywodraeth yn dechrau gydag ymgynghoriad. Ond o ystyried ei fod yn gwestiwn mor fawr, roedden ni am gynnal trafodaeth gynharach ar hynny.”

Serch hynny dywedodd eu bod nhw’n ail-edrych ar yr addewid i gynnal ymghynghoriad yn y flwyddyn academaidd bresennol.

“Ry’n ni’n edrych ar yr amseriad i wneud yn siŵr mai dyma'r amser mwyaf priodol a mwyaf defnyddiol i ymgynghori,” meddai.

“Mae yna lot fawr yn digwydd mewn ysgolion ar hyn o bryd.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.