Newyddion S4C

Blwyddyn Newydd Chineaidd: ‘cyfle i ddathlu traddodiad a hanes fy nhad a’i deulu’

Blwyddyn Newydd Chineaidd: ‘cyfle i ddathlu traddodiad a hanes fy nhad a’i deulu’

NS4C 22/01/2023

Mae dydd Sul yn nodi diwrnod arbennig i ddiwylliant China, wrth i bobl ar draws y byd ddathlu’r Flwyddyn Newydd. 

Un bydd yn dathlu yng Nghymru gyda’i theulu yw Jade Leung sy’n byw yn Llanrug ag yn un o wynebau newydd tîm gohebu Heno ar S4C.

Mae Jade yn hanner Chineaidd ac mae diwylliant y wald yn rhan fawr o’i bywyd yma yng Nghymru.

“Ddoth dad draw i Gymru yn y 70au hwyr o Hong Kong i helpu allan yn siop chinese fy yncl yn Mold a chyfarfod mam wedyn cyn cael fi a fy mrawd,” meddai wrth Newyddion S4C. 

Image
newyddion
Fe symudodd tad Jad i Gymru yn yr 1970au. 

Bydd Jade yn dathlu’r flwyddyn newydd eto eleni ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd yr ŵyl i bobl Chineaidd.

“Mae'n bwysig iawn i ddiwylliant China, ystyr yr ŵyl ydi i adael i bethau hen ar ôl a gwneud lle i’r pethau newydd, felly mae’n gyfle i obeithio am lwc dda, iechyd da, neu arian. Ond hefyd mae o yn bwysig i ddefnyddio’r ŵyl i gofio am deulu. 

“Hwn yndi gŵyl fwyaf China, y diwrnod pwysicaf y flwyddyn. Yng Nghymru ma’ geno ni diwrnod 'Dolig ond mae blwyddyn newydd China yn broses hirach, ac mae pobl yn dathlu mewn ffyrdd gwahanol.” 

Mae’r Flwyddyn Newydd yn dathlu dechrau blwyddyn newydd ar y calendr Chineaidd traddodiadol lunisolar, neu Lunar, yn hytrach nag o Ionawr i Ragfyr. 

Mae diwrnod cyntaf y Flwyddyn Newydd Chineaidd yn dechrau ar y lleuad newydd sy'n ymddangos rhwng 21 Ionawr a 20 Chwefror. 

Image
newyddion
Tad Jade yn chwarae'r drwms yn ystod dawsn y llew. 

Mae gan Jade atgofion hapus iawn o ddathlu’r ŵyl gyda’i theulu dros y blynyddoedd ac erbyn hyn mae hi’n cael cyfle i rannu’r traddodiad gyda’i phlant. 

“Efo’r thema dechrau ffresh, ma’ 'na dipyn yn paratoi'r wythnos cynt drwy 'llanu y tŷ, addurno efo’r lanteri coch sydd yn symbol o lwc dda,” meddai. 

“Dwi’n meddwl yr un mwyaf poblogaidd neu pwysicaf ydi bod teulu yn dod at ei gilydd noswyl cyn y flwyddyn newydd er mwyn rhannu a bwyta bwyd gyda’i gilydd. 

“Mae o yn gyfle i rannu straeon, a sôn am aelodau o’r teulu sydd ddim efo ni ddim mwy a pharchu nhw.

“Pam oedden ni yn blant oedden ni yn neud lot o ddathlu, gwneud dawns y llew. Ond mae’r pryd bwyd yn bwysig iawn i’n teulu ni a thraddodiadau fel derbyn arian gan aelodau hŷn y teulu mewn amlenni coch yn blant. 

“Ac ma’n mhlant i yn mwynhau dathlu rŵan hefyd.” 

恭喜發財!

Er mai traddodiad Chineaidd ydi hi mae Jade yn meddwl byddai’n dda o beth pe tai pawb yn dathlu'r un fath.

“Mae o yn beth lyfli i neud ac i gael yr amser yna i rannu straeon a pharchu pobl hŷn. Ond ella bod o yn rwbath mae teuluoedd yng Nghymru yn neud heb sylweddoli, efo blwyddyn newydd ni da ni’n gwneud addewidion newydd. 

“Cymraes ydw’i a dwi’n browd iawn o hynny ond mae’r ochr Chineaidd yma yn fy ngwaed i felly mae’r cyfle i ddathlu a dangos parch at fy nhad a’i deulu a'i hanes nhw yn rwbath sy’n sebsial ofnadwy i fi. 

“I bob Chineaidd mae o yn lyfli gweld cymdeithasau Cymraeg yn cymryd at y traddodiadau yma. Ma’n mhlant i yn siarad am dano fo yn yr ysgol ac yn holi mwy o gwestiynau ac mae o yn gysur. 

Mae Jade am i bawb gael Blwyddyn Newydd Chineaidd Hapus.

恭喜發財!
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.