Newyddion S4C

Minffordd, Penrhyndeudraeth

Dyn yn pledio'n ddieuog i lofruddio ei dad yng Ngwynedd

NS4C 16/01/2023

Yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug ddydd Llun, mae dyn 44 oed wedi pledio'n ddieuog i lofruddiaeth a dynladdiad ei dad 

Bu farw Dafydd Thomas oedd yn 65 oed yn ei gartref ym Minffordd, Gwynedd ar 25 Mawrth 2021. 

Roedd Mr Thomas yn gyfarwyddwr ar gwmni Gwynedd Environmental Waste Services (GEWS) Ltd, sydd wedi ei leoli ym Mhenrhyndeudraeth.

Mae disgwyl i'r achos yn erbyn Tony Thomas ddechrau ddydd Mawrth. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.