Newyddion S4C

Swyddfa Simon Hart wedi ei fandaleiddio

Swyddfa AS Ceidwadol wedi ei fandaleiddio

NS4C 06/01/2023

Mae swyddfa Simon Hart yn Hendy-gwyn wedi ei fandaleiddio.

Roedd y neges ar swyddfa'r AS Ceidwadol dros Orllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn dweud 'Tories Outt'.

Dywedodd y cyn-Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru sydd bellach yn Brif Chwip yn llywodraeth Rishi Sunak y byddai y fandaliaeth yn "creu anghyfleustra".

"Dyw’r staff sy’n gweithio yno ddim yn weithwyr i'r Blaid Geidwadol ond yn weithwyr a ariennir gan y trethdalwr," meddai.

"Dw i ddim yn meddwl fod angen i Banksy boeni gormod am y gystadleuaeth."

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y gallai camerau cylch cyfyng adnabod yr unigolyn a oedd yn gyfrifol.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.