Covid-19: Rhybudd y gall amrywiolyn India ohirio'r broses o lacio cyfyngiadau

Mirror

Mae gwyddonwyr sy’n cynghori Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn rhybuddio y gall cynnydd mewn achosion Covid-19 o’r amrywiolyn India ohirio’r camau olaf o lacio cyfyngiadau.

Dywed The Mirror fod disgwyl i’r ffigyrau diweddaraf ar ddydd Iau ddangos fod nifer yr achosion wedi cynyddu yn Lloegr.  

Mae’r Prif Weinidog, Boris Johnson, eisoes wedi dweud fod straen B1617.2 “o bryder cynyddol”. 

Daeth cadarnhad ddydd Mercher fod pum achos newydd o’r amrywiolyn wedi cael ei adnabod yng Nghymru. 

Nid oes tystiolaeth feddygol hyd yma i awgrymu fod amrywiolion newydd yn lleihau effeithlonrwydd brechlynnau Covid-19.

Darllenwch y stori’n llawn yma.