Newyddion S4C

Glaw trwm

Rhybudd melyn am law i rannau o Gymru

NS4C 31/12/2022

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law i rannau o Gymru ar gyfer dydd Sadwrn.

Fe ddaeth y rhybudd i rym am hanner nos nos Wener ac mae'n para hyd at 21:00 nos Galan.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar 14 sir yng Nghymru.

Mae disgwyl cyfnodau trwm o law trwy gydol dydd Sadwrn, gyda rhai ardaloedd yn gweld 10mm o law o fewn awr.

Gyda'r tir eisoes yn wlyb, fe all y glaw trwm achosi llifogydd mewn mannau gan achosi difrod i rai cartrefi a busnesau.

Mae'r Swyddfa Dywydd hefyd yn rhybuddio fe all y glaw effeithio ar amodau gyrru ac achosi oed i drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe 
 • Blaenau Gwent 
 • Bro Morgannwg 
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd 
 • Merthyr Tudful 
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Port Talbot Castell-nedd
 • Powys 
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Fynwy 
 • Sir Gaerfyrddin 
 • Torfaen

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.