Newyddion S4C

Profi Covid-19

Llywodraeth y DU: 'Dim cynlluniau' i orfodi profion Covid-19 ar ymwelwyr o China

NS4C 29/12/2022

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth y DU wedi dweud does "dim cynlluniau" i gyflwyno profion Covid-19 gorfodol ar gyfer ymwelwyr o China. 

Yn ddiweddar, mae nifer o lywodraethau, gan gynnwys yr UDA a'r Eidal, wedi cyhoeddi y bydd yn rhaid i dwristiaid o China gymryd prawf Covid-19 cyn cael mynediad i'w gwledydd. 

Daw hyn wedi i Lywodraeth China gyhoeddi y bydd rheolau Covid llym y wlad yn cael eu llacio ym mis Ionawr, a bydd modd i bobl deithio yn llawer haws.

Mae pryderon y gall y newid mewn polisi achosi cynnydd sylweddol mewn nifer yr achosion o Covid-19 ar draws y byd, wrth i filiynau o bobl China deithio am y tro cyntaf ers 2020. 

Yn ôl Canolfan Rheolaeth ac Atal Afiechydon yr UDA, nid oes digon o wybodaeth ddibynadwy ar gyfer y nifer o achosion Covid-19 sydd yn cael eu cofnodi yn China neu ynglŷn â'r amrywiolion posib sydd yn lledaenu yn y wlad. 

Ond dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Does dim cynlluniau i ail-gyflwyno profion Covid-19 neu gyfyngiadau eraill ar gyfer teithwyr yn cyrraedd y DU." 

Er hyn, ychwanegodd y Llywodraeth y bydd yr Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU yn parhau i adolygu data rhyngwladol a monitro lledaeniad unrhyw amrywiolion peryglus. 

Llun: PA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.