Cyngor Gwynedd i barhau i weithio’n hyblyg

Cyngor Gwynedd i barhau i weithio’n hyblyg

Newyddion S4C

Mae Cyn-Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd, Dilwyn Williams, wedi dweud wrth raglen Newyddion S4C fod y pandemig wedi profi pwysigrwydd a gallu awdurdodau lleol i addasu i unrhyw amgylchiadau. 

Ac yntau’n ymddeol ar ôl dros 40 mlynedd ym myd llywodraeth leol, mae Dilwyn Williams yn dweud fod y misoedd diwethaf yn sicr o arwain at rhai newidiadau parhaol yn y modd y bydd cynghorau’n gweithio.

“Da ni di cynnal ymarferiad yn ddiweddar i weld faint o bobl fydde'n dymuno symud yn fwy parhaol i ffordd mwy hyblyg o weithio,” meddai.

“Hynny di dim o reidrwydd gweithio o adre trw'r adeg, falle gweithio adre lot o'r amser, ond dod i fewn ar gyfer cyfarfodydd timau ac yn y blaen. 

“Mi fyddwn ni'n rhoid y cynnig yma i'r staff lle ma' modd gneud hynny, ma' 'na rai pobl wrth gwrs fedra nhw ddim gweithio o adre.

“Os osa rywbeth sy' di cael i ddangos yn yr argyfwng yma ydy gallu ein staff ni i newid be ma' nhw'n neud, i neud petha' gwahanol jyst er mwyn neud yn siŵr bob pobl Gwynedd yn ddiogel.

'Buddion mawr'

“Ma'r ysgogiad o bobl yn newid pethe ac yn fodlon gneud rhywbeth gwahanol yn dangos pa mor hyblyg ma'n gweithlu ni'n gallu bod.

“Ag i gwerth nhw mewn gwirionedd i'n trigolion ni pan ma' 'na rywbeth fel hyn yn digwydd.

“Ma' 'na fuddion mawr iddy fo, mae o'n arbed amser ac yn arbed costau teithio aruthrol i ni.

“Ma' 'na anfanteision wrth gwrs, ma' delio efo pawb ar sgrin trw'r adeg ma'r agwedd rhyngbersonol yn gallu cael i ddirywio lly a ma' hwnna yn bwysig i ni.”

Ddiwedd mis Ebrill cyhoeddwyd mai Dafydd Gibbard fydd yn ei olynu.