Newyddion S4C

Angen cymorth ariannol 'ar frys' i'r sectorau diwylliant a chwaraeon

25/11/2022
Band pres / Offeryn

Mae angen cymorth ariannol "ar frys" ar gyfer y sectorau diwylliant a chwaraeon, yn ôl pwyllgor seneddol.

Mae adroddiad gan Bwyllgor Diwylliant y Senedd yn dweud nad yw'r sectorau hynny mewn sefyllfa i "oroesi'r storm" pan mae'n dod i filiau ynni uchel a chwyddiant gan fod lleoliadau'n dal i wynebu effeithiau'r pandemig.

Er bod Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mwy na £140 miliwn yn y sectorau hyn ar ddechrau'r pandemig, dywed y pwyllgor bod angen mwy o fuddsoddiad erbyn hyn.

Mae'r pwyllgor yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i roi cymorth i leoliadau chwaraeon a diwylliannol er mwyn eu "hachub".

Maen nhw hefyd yn dweud bod angen i Lywodraeth Cymru roi cyllid ychwanegol i'r sector chwaraeon a diwylliant, ac i ymddiriedolaethau hamdden, er mwyn eu bod yn dod "yn fwy gwyrdd" a sicrhau bod eu hadeiladau yn fwy "effeithlon o ran ynni".

Fel rhan o'r adroddiad, mae'r Pwyllgor Diwylliant wedi clywed gan Gyngor y Celfyddydau fod yr argyfwng presennol i'r sector "mor fawr ag unrhyw adeg dros y ddwy flynedd diwethaf".

Dywedodd Llefarydd Llywodraeth Cymru: "Byddwn yn ystyried yr adroddiad ac yn ymateb i argymhellion y pwyllgor maes o law."

Mae Newyddion S4C wedi gofyn i Lywodraeth y DU am ymateb.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.