Newyddion S4C

S4C

Shamima Begum yn 'ddioddefwr masnachu mewn plant' medd ei chyfreithwyr

The Telegraph 21/11/2022

Mae cynrychiolwyr cyfreithiol Shamima Begum, a adawodd y DU i Syria yn ei harddegau i ymuno â grŵp y Wladwriaeth Islamaidd, wedi dweud ei bod wedi dioddef masnachu anghyfreithlon mewn plant, a’i bod wedi ei hecsbloetio'n rhywiol.

Teithiodd Ms Begum i Syria yn 2015. Fe gafodd ei dinasyddiaeth ei dileu ar sail diogelwch cenedlaethol yn 2019.

Mae gwrandawiad mewnfudo pum niwrnod o hyd yn cymryd lle yr wythnos hon i ystyried ymgais newydd i herio dileu ei dinasyddiaeth Brydeinig.

Mae'r Swyddfa Gartref yn mynnu ei bod yn parhau i fod yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol.

Dywedodd cyfreithwyr Ms Begum, sydd bellach yn 23 oed, wrth y llys fod penderfyniad gan yr ysgrifennydd cartref ar y pryd, Sajid Javid, i ddileu ei dinasyddiaeth Brydeinig yn anghyfreithlon.

Mae hi’n parhau mewn gwersyll sy’n cael ei reoli gan warchodwyr arfog yng ngogledd Syria.

Rhagor yma.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.