Newyddion S4C

dana white

Cystadleuaeth ymladd cymysg yr UFC i ddod i Gaerdydd?

NS4C 14/11/2022

Mae llywydd yr UFC, Dana White wedi trafod y posibilrwydd bod y gamp yn cynnal cystadleuaeth yng Nghaerdydd.

Mae UFC yn gystadleuaeth grefft ymladd cymysg, lle mae dau berson yn ymladd mewn tair rownd pum munud o hyd.

Yn dilyn noson UFC 281 yn Efrog Newydd nos Sul, fe wnaeth Dana White ymateb i gwestiwn gan newyddiadurwr am y posibilrwydd o gynnal noson yn Stadiwm y Principality.

Dywedodd: "Mae lot o bob wedi bod yn dweud wrthyf, "Caerdydd, Caerdydd, Caerdydd." Felly rydym yn edrych o ddifri ar hynny."

Yr unig bryder oedd gan White oedd y tywydd, ond ar ôl sylweddoli fod to gan Stadiwm y Principality oedd yn gallu cau doedd hyn ddim yn broblem meddai. 

"Dwi'n caru Caerdydd, dwi'n caru'r syniad o gynnal y gamp yng Nghaerdydd. Nai weld os allai gyflawni noson yno."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.