Newyddion S4C

Heddlu.

Damwain bws yn cau ffordd fawr yng Ngheredigion

NS4C 12/11/2022

Mae 15 o bobl wedi derbyn triniaeth yn dilyn gwrthdrawiad yng Ngheredigion prynhawn dydd Sadwrn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ar ôl i fws a char fod mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr A487 rhwng Aberystwyth a Bow Street am tua 15:45.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod 15 o bobl wedi eu trin gan barafeddygon.

Roedd pawb wedi gallu dod allan o’r bws ac yn ôl adroddiadau nid yw eu hanafiadau yn peryglu bywyd.

Bu’n rhaid i Heddlu Dyfed Powys gau’r ffordd oherwydd y gwrthdrawiad ac mae'r llu wedi annog gyrwyr i osgoi'r ardal.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.