Newyddion S4C

Gwaith yn dechrau ar barc diwydiant carbon isel yn Sir Gâr

Parc Diwydiant yn Cross Hands

Fe fydd gwaith adeiladu yn dechrau ar barc diwydiant carbon isel newydd gwerth £12m yn Sir Gaerfyrddin ddydd Iau. 

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin a'r Ganolfan Adeiladu Gweithredol, fe fydd Llywodraeth Cymru yn adeiladu swyddfeydd a mannau diwydiant ysgafn yn Cross Hands. 

Mae'r llywodraeth wedi disgrifio'r prosiect, sydd yn cynnwys tri adeilad newydd, fel "safle cyflogaeth gynaliadwy" gyda'r bwriad o helpu busnesau lleol i dyfu. 

Fe fydd y safle hefyd yn defnyddio technoleg newydd er mwyn cyrraedd "safon garbon sero net." 

Bydd trydan ar y safle yn cael eu cynhyrchu gan ynni adnewyddadwy ac fe fydd yr adeiladau yn cael eu hinswleiddio'n ddwys i leihau costau a chynyddu effeithlonrwydd egni. 

Wrth i'r gwaith ddechrau ar y prosiect newydd, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughn Gething: "Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau pendant i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, fel ein bod yn sicrhau dyfodol gwyrdd gwell ar gyfer ein gwlad.

"Rydyn ni hefyd yn gweithio i wireddu'r diwydiannau gwyrdd perfformiad uchel ar gyfer y dyfodol a fydd yn creu swyddi o ansawdd uchel ar gyfer pobl yn eu cymunedau lleol.

"Mae darparu mannau busnes o'r radd flaenaf yn ganolog i'r weledigaeth honno – ac mae'n hanfodol ein bod yn gwneud hyn mewn ffordd sy'n cyfrannu at ein cynlluniau datgarboneiddio uchelgeisiol. Mae'r datblygiad hwn yn gwneud yn union hynny, drwy ddangos nodweddion carbon isel gwych."

Llun: Llywodraeth Cymru 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.